Fintech

* Zmienność

Posted on

Content Kanał Boczny (poziomo) Kontrakt Terminowy (do Przodu) Indeks Nastrojów Konsumentów (ppi, Cci, Wskaźnik Optymizmu Konsumentów) Uspokojenie Na Rynku Ropy Naftowej Blok Po 22 Bieżąca analiza płatności kontrahentów, ze szczególnym uwzględnieniem branż obciążonych skutkami COVID-19 Przegląd zasad zarządzania kredytem kupieckim (zacieśnienie polityki zarządzania kredytem kupieckim) Kluczowe zagrożenia związane ze zmianami: Kursów walutowych i stóp procentowych […]